2008 (29) รางวัลภาพยนตร์มังกรฟ้า


ประวัติโดยย่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้ชนะ

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

ผู้กำกับยอดเยี่ยม

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม

นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม

ผู้กำกับหน้าใหม่ยอดเยี่ยม

กำกับภาพยอดเยี่ยม

  • รางวัลชนะเลิศ :โมแก ลี
  • ผู้ได้รับการเสนอชื่อ:

แสงที่ดีที่สุด

  • ผู้ชนะรางวัล: Dae-hee Kang
  • ผู้ได้รับการเสนอชื่อ:

เพลงที่ดีที่สุด

กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม

รางวัลด้านเทคนิค

  • ผู้ชนะรางวัล: Insight Visual
  • ผู้ได้รับการเสนอชื่อ:

บทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยม

รางวัลชมเชยยอดนิยม

ภาพยนตร์ยอดนิยม

คู่รักที่ดีที่สุด