2015 MBC Drama Awards

2015 MBC Drama Awards-p1.jpg

ประวัติโดยย่อ

  • การ แสดงรางวัล: MBC Drama Awards
  • ระยะเวลา: 30 ธันวาคม 2558
  • ที่ตั้ง:เกาหลีใต้
  • เว็บไซต์: [1]

ผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้ชนะ

รางวัลใหญ่

รางวัลละครยอดเยี่ยม

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม (มินิซีรีส์)

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (มินิซีรีส์)

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม (โครงการพิเศษ)

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (โครงการพิเศษ)

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม (ละคร)

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (ละคร)

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม (มินิซีรีส์)

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (มินิซีรีส์)

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม (โครงการพิเศษ)

นักแสดงหญิงยอดเยี่ยม (โครงการพิเศษ)

นักแสดงยอดเยี่ยม (ละคร)

นักแสดงหญิงยอดเยี่ยม (ละคร)

รางวัลสิบดาว

รางวัลชาวเน็ตยอดเยี่ยม

รางวัลคู่รักยอดเยี่ยม

นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม (มินิซีรีส์)

นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม (มินิซีรีส์)

นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม (โครงการพิเศษ)

นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม (โครงการพิเศษ)

นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม (ละคร)

นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม (ละคร)

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม คัดเลือกโดยผู้กำกับ

บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

นักแสดงเด็กยอดเยี่ยม

นักแสดงเด็กยอดเยี่ยม

นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม (มินิซีรีส์)

นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม (มินิซีรีส์)

นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม (โครงการพิเศษ)

นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม (โครงการพิเศษ)

นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม (ละคร)

นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม (ละคร)