2015 SBS Drama Awards

2015 SBS Drama Awards-p1.jpg

ประวัติโดยย่อ

  • การ แสดงรางวัล: SBS Drama Awards
  • ระยะเวลา: 31 ธันวาคม 2558
  • ที่ตั้ง:เกาหลีใต้
  • เว็บไซต์: [1]

หมายเหตุ

  1. พิธีมอบรางวัลสร้างความแตกต่างให้กับ "ละครยาว" (มากกว่า 24 ตอน), "ละครยาวปานกลาง" (ระหว่าง 24 ตอนถึง 20 ตอน) และ "มินิซีรีส์" (ไม่เกิน 20 ตอน)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้ชนะ

รางวัลใหญ่

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม (ละครยาวปานกลาง)

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (ละครยาวปานกลาง)

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม (มินิซีรีส์)

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (มินิซีรีส์)

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม (ละครยาว)

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (ละครยาว)

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม (ละครยาวปานกลาง)

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (ละครยาวปานกลาง)

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม (มินิซีรีส์)

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (มินิซีรีส์)

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม (ละครยาว)

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (ละครยาว)

นักแสดงพิเศษ (ละครยาวปานกลาง)

นักแสดงนำหญิงพิเศษ (ละครยาวปานกลาง)

นักแสดงพิเศษ (มินิซีรีส์)

นักแสดงพิเศษ (มินิซีรีส์)

นักแสดงพิเศษ (ละครยาว)

นักแสดงนำหญิงพิเศษ (ละครยาว)

นักแสดงพิเศษ (ละครรายวัน)

นักแสดงพิเศษ (ละครรายวัน)

รางวัลสิบดาว

รางวัลชาวเน็ตยอดเยี่ยม

รางวัลชาวเน็ตจีน

รางวัลคู่รักยอดเยี่ยม

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม คัดเลือกโดยผู้กำกับ

รางวัลความสำเร็จในชีวิต

รางวัลดาราหน้าใหม่