2020 KBS Drama Awards

2020 KBS Drama Awards-P1.jpg


ประวัติโดยย่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้ชนะ

รางวัลใหญ่

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม (ละครยาว)

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (ละครยาว)

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม (มินิซีรีส์)

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (มินิซีรีส์)

นักแสดงยอดเยี่ยม (ละครรายวัน)

นักแสดงหญิงยอดเยี่ยม (ละครรายวัน)

นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม

นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม

นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม (ละครยาว)

นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม (ละครยาว)

นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม (มินิซีรีส์)

นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม (มินิซีรีส์)

นักแสดงละครสั้นพิเศษ

นักแสดงละครสั้นพิเศษ

นักแสดงเยาวชนยอดเยี่ยม

นักแสดงเยาวชนยอดเยี่ยม

รางวัลชาวเน็ต

บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

รางวัลคู่รักยอดเยี่ยม

รางวัลความสำเร็จพิเศษ