2020 SBS Drama Awards

2020 SBS Drama Awards-P1.jpg


ประวัติโดยย่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อและผู้ชนะ

รางวัลใหญ่

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม (มินิซีรีส์ - แฟนตาซี / โรแมนติก)

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (มินิซีรีส์ - แฟนตาซี / โรแมนติก)

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม (มินิซีรีส์ - แอ็คชั่น)

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (มินิซีรีส์ - แอ็คชั่น)

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม (ละครยาว/กลาง)

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (ละครยาว/กลาง)

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม (มินิซีรีส์ - แฟนตาซี / โรแมนติก)

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (มินิซีรีส์ - แฟนตาซี / โรแมนติก)

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม (มินิซีรีส์ - แอ็คชั่น)

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (มินิซีรีส์ - แอ็คชั่น)

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม (ละครยาว/กลาง)

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (ละครยาว/กลาง)

นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม

นักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม

รางวัลทีมนักแสดงสมทบ

ตัวละครชายยอดเยี่ยม

ตัวละครหญิงยอดเยี่ยม

นักแสดงและนักแสดงเยาวชนยอดเยี่ยม

รางวัลคู่รักยอดเยี่ยม

นักแสดงและนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมคัดเลือกโดยโปรดิวเซอร์