จองดงฮวาน

จองดง-ฮวาน-p2.jpg


ประวัติโดยย่อ

  • ชื่อ:จองดงฮวาน
  • ฮันกึล: 정동환
  • วันเกิด: 5 สิงหาคม 2492
  • บ้านเกิด:เกาหลีใต้
  • ส่วนสูง:
  • กรุ๊ปเลือด: A

ภาพยนตร์

ละคร ซีรีส์

ภาพยนตร์โทรทัศน์

รางวัล