คาโฮ

Kaho-p3.jpeg


ประวัติโดยย่อ

  • ชื่อคาโฮ
  • ภาษาญี่ปุ่น:夏帆
  • วันเกิด: 30 มิถุนายน 1991
  • ที่ เกิด : โตเกียวประเทศญี่ปุ่น
  • ส่วนสูง: 162ซม.
  • กรุ๊ปเลือด: A
  • Talent Agency: Stardust Promotion

ภาพยนตร์

ละคร ซีรีส์

ภาพยนตร์โทรทัศน์

รางวัล