ลี ด็อก-ฮวา

ลีด็อก-ฮวา-p2.jpg


ประวัติโดยย่อ

  • ชื่อ: Lee Deok-Hwa
  • ฮันกึล: 이덕화
  • วันเกิด : 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2495
  • บ้านเกิด:เกาหลีใต้
  • ส่วนสูง:
  • กรุ๊ปเลือด:

ภาพยนตร์

ละคร ซีรีส์

รางวัล