ลี วอน-จอง

ลี วอน-จอง-p0002.jpg


ประวัติโดยย่อ

  • ชื่อ:ลี วอน-จอง
  • ฮันกึล: 이원종
  • วันเกิด : 1 มกราคม พ.ศ. 2509
  • บ้านเกิด : Buyeo County , South Chungcheong Province , South Korea
  • ส่วนสูง: 180cm
  • กรุ๊ปเลือด:

ภาพยนตร์

ละคร ซีรีส์

ภาพยนตร์โทรทัศน์