ขอแต่งงาน

แต่งงานกันเถอะ.jpg


ประวัติโดยย่อ

 • ละคร: Let's Get Married
 • แก้ไขอักษรโรมัน: Kyeolhunhapshida
 • ฮันกึล: 결혼합시다
 • ผู้กำกับ: Choi Yi-Sub , Kang Dae-Sun
 • ผู้เขียน: Kim Nam-Kyeong, Kim Ji-Eun
 • เครือข่าย: MBC
 • ตอน: 51
 • วันที่เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2548 - 2 เมษายน 2549
 • รันไทม์: 19:55
 • ภาษา:เกาหลี
 • ประเทศ:เกาหลีใต้

พล็อต

ความกังวลในชีวิตประจำวันของผู้หญิงที่ถึงวัยแต่งงาน

นักแสดง