โอ ยุนอา

โอ ยุนอา-p02.jpg


ประวัติโดยย่อ

  • ชื่อ :โอ ยุนอา
  • ฮันกึล: 오윤아
  • วันเกิด: 14 ตุลาคม 1980
  • บ้านเกิด:เกาหลีใต้
  • ส่วนสูง : 171 ซม.
  • กรุ๊ปเลือด : B
  • อินสตา แกรม: ya9579

ภาพยนตร์

ละคร ซีรีส์

ภาพยนตร์โทรทัศน์

รางวัล