ปาร์ค วอน-ซัง

วอนซังปาร์ค-1.jpg


ประวัติโดยย่อ

  • ชื่อปาร์ค วอน-ซัง
  • ฮันกึล: 박원상
  • วันเกิด: 7 มกราคม 1970
  • บ้านเกิด:เกาหลีใต้
  • ส่วนสูง:
  • กรุ๊ปเลือด:

ภาพยนตร์

ละคร ซีรีส์

ภาพยนตร์โทรทัศน์