ชุนจิ อิวาอิ

ชุนจิ อิวาอิ


ประวัติโดยย่อ

  • ชื่อ:ชุนจิ อิวาอิ
  • ภาษาญี่ปุ่น:岩井俊二
  • วันเกิด : 24 มกราคม พ.ศ. 2506
  • ที่ เกิด เซนไดจังหวัดมิยางิประเทศญี่ปุ่น
  • Twitter: @sindyeye

นักแสดงชาย

นักแต่งเพลง

ผู้อำนวยการ

ภาพยนตร์

ละคร ซีรีส์

นักเขียนบท

ผู้ผลิต

ภาพยนตร์

ละคร ซีรีส์